Homepage - Stichting van

logo
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op de website van Stichting VAN

De Armeense gemeenschap in Nederland is aan het groeien. Het oprichten van eigen stichtingen en verenigingen is dan niets anders dan een logische
ontwikkeling.  Doordat we ons moeten aanpassen en iedereen een (eigen) idee en opvatting heeft over zijn of haar identiteit, is het belangrijk dat onze gemeenschap haar ware identiteit niet verliest.  
Daarom moeten we beseffen wat onze ware identiteit is, wat het christendom werkelijk inhoudt en vooral hoe deze te combineren in de samenleving waarin we ons bevinden. Uit dit oogpunt is er een stichting opgericht, geheel onafhankelijk, die zich zal bezighouden met de algehele belangen, met de wensen en met de behoeften van de Armeense gemeenschap in Nederland.

Het voornaamste doel van de stichting Verenigde Armeniers in Nederland is het behouden van eigen taal en cultuur die gepaard moet gaan met de integratie in de Nederlandse samenleving. Het is algemeen bekend dat als men zijn eigen taal niet beheerst, de integratie moeilijker wordt.
Stichting VAN is tevens actief met verscheidne hulpprojecten in Armenie, waaronder een school voor blinden en slechtzienden, een project voor gehandicapte jongeren en het ondersteunen van mensen die in extreme armoede leven door middel van aanleggen van watervoorzieningen.

Stichting VAN is opgericht met als doel onder meer:

  • Waarden en normen behouden en onze cultuur doorgeven aan volgende generaties
  • Het behouden van Armeense taal en schrift
  • Door culturele activiteiten Armeniers en Nederlanders bij elkaar brengen;
  • Fondsen werven en projecten opzetten ten behoeve van educatie en armoedebestrijding in Armenie
Wij opereren vanuit Nijmegen en doen veel projecten in samenspraak met de lokale Armeense gemeenschap. Voor meer informatie over onze stichting kunt u uiteraard contact met ons opnemen
U kunt ons uiteraard steunen door een donatie te doen op de rekening hieronder.


Ons bestuur bestaat op dit moment uit

  • Sweta Abrahamian - Voorzitter
  • Karmen Abrahamian - 1e Secretaris
  • Lusine Nazaryan - Penningmeester
Volg ons op Social Media
Bezoekadres:
Wijkcentrum Villa Nova Nijmegen
3e van Hezewijkstraat 2
6542 JP Nijmegen
Tel.  +31 (0) 6 16 146 209
Postadres:
Uilenborgstraat 5
6535RG Nijmegen
KvK 09125813
IBAN: NL62ABNA0622491997
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu